Oblicza Kobiet – wernisaż wystawy w klubie The Eve